Kontakt
TECHMADEX S.A.
ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
e-mail: techmadex@techmadex.com.pl


NIP 526-021-42-49
REGON 001368943

KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 151.582,70 zł wpłacony


 .
Strona główna > Automatyka

Automatyka

Bardzo ważnym polem naszej działalności (obok sprzedaży urządzeń transportowo-magazynowych i badań termowizyjnych) jest automatyka przemysłowa.

Wydzielony w strukturze organizacyjnej zespół doświadczonych inżynierów zajmuje się:
projektowaniem, wykonawstwem i uruchamianiem systemów automatyki przemysłowej,
  • w tym projektowaniem, montażem i uruchamianiem oprogramowania systemowego i wizualizacji,
  • projektowaniem, montażem i uruchomieniem instalacji elektrycznych;
  • dostawami elementów automatyki, w tym sterowników, oprogramowania itp.,
W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilkanaście projektów automatyki przemysłowej, w tym dużą część w gazownictwie. Do najważniejszych projektów w dziedzinie automatyki należy zaliczyć:
  • Wykonanie systemu automatyki dwóch sztucznych rzek wraz z systemem sterowania, trójosiowego pozycjonowania urządzeń pomiarowych oraz wizualizacją procesów dla Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
  • Projekt, wykonanie i montaż systemu zabezpieczeń przed pompażem dwóch turbossaw TS 680A w firmie FRANTSCHACH Świecie S.A. (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
  • Kompleksowa automatyzacja trzech wytwórni kostki brukowej dla firmy "Pater Firma" w Siemiatyczach (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
  • Wykonanie nadrzędnego systemu sterowania i automatyki agregatu tłoczącego GT10DR50P4 oraz jego pola technologii gazu w Tłoczni Gazu Hołowczyce (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
  • Remont systemu automatyki i sterowania agregatów GPA 2 i 3 w tłoczni gazu (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio