Kontakt

TECHMADEX S.A.
ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
e-mail: techmadex@techmadex.com.pl


NIP 526-021-42-49
REGON 001368943

KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 109.999,90 zł wpłacony


 .
Strona główna > Automatyka

Automatyka

Firma Techmadex działa na rynku od 1982 r. Od samego początku jednym z głównych kierunków działalności firmy były systemy automatyki przemysłowej oraz zagadnienia pokrewne. Posiadany kapitał doświadczeń, sprzętu oraz kadra wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewniają płynność finansową i możliwość realizacji poważnych projektów technicznych, inwestycyjnych i handlowych.

Wydzielony w strukturze organizacyjnej zespół doświadczonych inżynierów zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i uruchamianiem : 
 
  • systemów automatyki przemysłowej,
  • oprogramowania systemowego i wizualizacji,
  • instalacji elektrycznych;
 
oraz dostawami elementów automatyki, w tym sterowników, oprogramowania itp.
 
Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy wiele projektów automatyki przemysłowej, w tym dużą część w gazownictwie. Do najważniejszych projektów w dziedzinie automatyki należy zaliczyć:
 
  Opis Inwestor lata
Tłocznia gazu ziemnego - Budowa Tłoczni Gazu Odolanów-etap 0 OGP Gaz System S.A Polska 2016-18
Tłocznia gazu ziemnego - Budowa Tłocznia Gazu Jeleniów II OGP Gaz System S.A

WIĘCEJ
Polska 2015-16
Prace serwisowe - Tłocznie gazu na gazociągu Jamalskim Polska 2016-18
Laboratorium przy tłoczni gazu - Budowa laboratorium wzorcowania  przy ciśnieniu roboczym w Hołowczycach. Projekt, dostawa, budowa i uruchomienie

WIĘCEJ

Polska 2012-17
Tłocznia gazu ziemnego - budowa tłoczni Gazu Szarkij Berdak

WIĘCEJ
Uzbekistan 2015-16
Prace serwisowe - Remont zestawów sprężarkowych gazu ziemnego opartych na silniku WAUKESHA wraz ze sprężarką w TG Jeleniów i Krzywa Polska 2013
Tłocznia gazu ziemnego - Projekt, dostawa, montaż z nadzorem trzech autonomicznych systemów sterowania UCS w Tłoczni Gazu Urtabułak

WIĘCEJ
Uzbekistan 2012
Tłocznia gazu ziemnego - Przebudowa Tłoczni Wronów (system sterowania, nadzoru i wizualizacji pracy tłoczni w zakresie 4 motosprężarek) Polska 2011
Tłocznia gazu ziemnego - modernizacja układu sterowania wydajnością sprężarek Halberstadt Polska 2010
  Wojskowe Zakłady Lotnicze - Modernizacja układu kontrolno-pomiarowego silników AŁ-21 F3. Polska 2009
  Tłocznia gazu ziemnego - Wykonanie instalacji obiektowej i montaż obiektowego systemu HydroCOM 4.0. Polska 2009
  Wojskowe Zakłady Lotnicze - Opracowywanie dokumentacji remontowej oraz nadzór nad remontem bloków automatyki BPR-88 silnika turbinowego RD-33. Polska 2008
  Tłocznia gazu ziemnego - Projekt, dostawa i uruchomienie systemu sterowania trzech istniejących agregatów napędzanych turbinami THM-1304-08 . Polska 2006
  Tłocznia gazu ziemnego - Remont dwóch pól odpływowych oraz remont rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego 220V w stacji transformatorowej 6kV. Remont systemu wentylacji hali sprężarek w tłoczni gazu. Polska 2005
  Prace serwisowe - Remont dwóch pól odpływowych oraz remont rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego 220V w stacji transformatorowej 6kV. Remont systemu wentylacji hali sprężarek Polska 2004
  Tłocznia gazu ziemnego - Rozruch i wstępna eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowej gazu paliwowego, do agregatów GPA i turbiny GT10 o wydajności 8500m3/h Polska 2003
  Tłocznia gazu ziemnego - Modernizacja tłoczni gazu Kardam 1 i Kardam 2 w Bułgarii na granicy z Rumunią zrealizowana w ramach pomocy Phare dla Bułgarii. Kontrakt obejmował zaprojektowanie, opracowanie algorytmów, kompletację urządzeń, montaż i uruchomienie oraz szkolenie szkolenie obsługi. Bułgaria 2002
  Tłocznia gazu ziemnego - Remont układów sterowania systemem gazu paliwowego i aparatów kierujących turbiny gazowej GT-10; Polska 2001
  Tłocznia gazu ziemnego - Projekt remontu układu sterowania dwoma zespołami sprężarkowymi oraz zdalnego sterowania obciążeniem pięciu zespołów w Tłoczni Gazu Hołowczyce I Polska 2001
  Tłocznia gazu ziemnego - Remont linii AKPiA łączących zawory pracujące w systemie ESD (Emergency Shut Down) na węźle podłączeniowym tłoczni gazu i łączących sterownik pola technologicznego z polem technologicznym całej tłoczni (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu) Polska 2000
  Dostawa, kompletny montaż, próby oraz uruchomienie urządzeń AKPiA agregatu tłoczącego GT10+50P4, pola technologicznego gazu oraz obiektów pomocniczych w Tłoczni Gazu Hołowczyce dla firmy ABB Zamech Polska 1999

 
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio