Kontakt

TECHMADEX S.A.
ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
e-mail: techmadex@techmadex.com.pl


NIP 526-021-42-49
REGON 001368943

KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony


 .
Strona główna > Automatyka > Tłocznia Gazu Jeleniów II

Tłocznia Gazu Jeleniów II

Rok realizacji 2013-16

Sprężarki Siemens SGT100-STC 2 x 5,2MW wartość kontraktu 98 mln zł w tym branża AKPiA, elektryczna i teletechniczna 10.8 mln zł.Kompleksowa dostawa urządzeń i materiałów oraz wykonanie robót budowlano-montażowych branży AKPiA (systemy SCS, UCS, ESD, GDS i SCADA) wraz z wykonaniem systemu sterowania i komunikacji tłoczni Jeleniów:
 • Dostawa kompleksowych systemów (z urządzeniami, szafami, stacjami operatorskimi, stacją inżynierską) opartych na rozwiązaniach i sterownikach programowalnych Siemens: SCS, EDSm GDS, SCADA.
 • Wykonanie sterowania agregatami sprężającymiz poziomu SCS tłoczni Jeleniów II.
 • Podłączenie wszystkihc urządzeń (posiadających sterowaniam sygnalizacjęm zasilanie, komunikację) do systemu sterowania tłoczni Jeleniów II.
 • Współpraca i wymiana danych technicznych, informatycznych i transmisji danych do systemu nadrzędnego.
 • Koordynacja prac oraz nadzór pracowników firmy Siemens.
 • System pomiaru NOx w spalinach.
 • Przeprowadzenie prób, badań i sprawdzenie wykonanych instalacji.
 • Udział w rozruchu.
 • Udział w ruchu 72h.
 • Optymalizacja pracy tłoczni.
 • Szkolenie personelu w zakresie wykonanych instalacji i systemów.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
 • Wykonanie algorytmów sterowania.
 • Oprogramowanie sterowników.
 • Uruchomienie wykonanych instalacji.
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio