Kontakt

TECHMADEX S.A.
ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
e-mail: techmadex@techmadex.com.pl


NIP 526-021-42-49
REGON 001368943

KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony


 .
Strona główna > Automatyka > Tłocznia Gazu Urtabułak

Tłocznia Gazu Urtabułak

Tłocznia Gazu Ziemniego URTABUŁAK (UZBEKISTAN). Budowa trzech nowych zespołów sprężarkowych składających sie ze sprzężąrki tłokowej DRESSER_RAND SHOS 4-2 i silnika tłokowego Caterpillar G360 TA )z mocą nominalną 1823 kW)Zakres prac obejmował:
  • Projekt, dostawę i monataż (na składzie w Polsce) oraz nadzór nad montażem i uruchomienie w Uzbekistanie trzech autonomicznych systemów sterowania (UCS) opartych na trzech oddzielnych sterownikach programowalnych wraz z panelem sterownikach.
  • Dostawa i nadzór nad montażem aparatury kontrolno-pomiarowej niezbędnej do autonomicznej pracy agregatu sprężającego oraz wszystkich urządzeń pomocniczych.
  • Dostawę i nadzór nad montażem kompletnie wyposażonych szaf automatyki, elektrycznych i rozdzielni.
  • Dostawę i nadzór nad nad montażem okablowania oraz tras kablowych dla wszystkich urządzeń pomiarowych, sterujących i zasilających agregaty oraz urządzeń pomocniczych i dostarczanych z agregatami.
  • Dostawa, montaż i uruchomienie trzech przepływomierzy gazu paliwowego z przelicznikami przepływu
  • Nadzór nad montażem AKPiA i instalacji elektrycznych w Uzbekistanie
  • Uruchomienie ststemów UCS
  • Udział w próbach i testach agregatów
  • Szkolenie personelu klienta
  • Dokumnetacja odbiorowa


 
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio